>
 • De algemene voorwaarden verwijzen naar alle promotiebonnen en promotiecodes die geldig zijn op de relevante IMO-stations in België en Luxemburg.
 • De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
 • De promotiebonnen en promotiecodes zijn enkel geldig in de deelnemende stations en zijn niet verhandelbaar.
 • De promotiebonnen en promotiecodes zijn niet tegen geld inwisselbaar en hebben een numerieke en nominale waarde van 0,00001 cent.
 • De promotiebonnen en promotiecodes zijn enkel geldig op de data van de promotie of tijdens de geldigheidsperiode die op de bon of aanbieding genoteerd staat.
 • De promotiebonnen en promotiecodes zijn enkel inwisselbaar tegen het gespecifieerde wasprogramma of dienst.
 • Bepaalde aanbiedingen zijn gereserveerd voor professionele klanten, bepaalde categorieën professionele klanten, particulieren, of andere categorieën van leden. Wij behouden ons steeds het recht voor om na te gaan of een klant deze specifieke categoriecriteria nakomt.
 • Per transactie kan slechts 1 bon of code ingewisseld worden, tenzij anders aangegeven.
 • De promotiebon of promotiecode moet steeds fysiek of elektronisch getoond kunnen worden om te kunnen genieten van de promotie.
 • Beschadigde, gekopieerde of op andere wijze aangepaste bonnen worden niet aanvaard.
 • Het gebruik van de wasinstallaties is onderhevig aan de algemene voorwaarden van Sodeal NV.
 • Sodeal NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van een eventuele weigering van een bon.
 • Alle velgen- en interieurreinigingen van wagens zijn onafhankelijk van Sodeal NV, en worden voorzien en verzekerd door de zelfstandige gerant ter plaatse.
 • De promoties zijn niet beschikbaar voor werknemers van Sodeal NV, alsook voor de werknemers van de zelfstandige operatoren, hun aandeelhouders en eventuele onderaannemers.
 • De promoties kunnen ten allen tijde geannuleerd worden door Sodeal NV.
 • De promoties worden georganiseerd door Sodeal NV, werkend onder de commerciële naam IMO of IMO Car Wash.