De privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons. Dit privacybeleid verduidelijkt hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken. Zo kunnen we u waarborgen dat u op de hoogte blijft en u in alle vertrouwen informatie kan doorgeven.

 

We zullen deze pagina up-to-date houden om u te laten zien wat we allemaal met uw persoonlijke informatie doen. Dit beleid geldt als u gebruikmaakt van een van onze diensten, als u onze website bezoekt, als u onze mobiele app gebruikt, een e-mail verstuurt, ons belt of naar ons schrijft. In bepaalde omstandigheden kunnen we ook een bijkomende privacymededeling verstrekken die altijd naar deze pagina zal verwijzen.

We zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen en zullen ze uitsluitend delen met organisaties waarmee we samenwerken, als dat noodzakelijk is; de privacy en veiligheid van uw gegevens worden gewaarborgd.

Wie zijn ‘we’?

Telkens als u in dit beleid de woorden ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ en ICWG aantreft, verwijzen ze naar International Carwash Group Ltd en haar bedrijfsmerken in verschillende markten met inbegrip van IMO Car Wash, ARC, (naam van alle merken in Europa met inbegrip van namen in vreemde talen).

ICWG voert een brede waaier commerciële handelsactiviteiten uit via een netwerk van onafhankelijke operatoren, inclusief de verkoop in meer dan 20 panden, verkoop via het internet, inkomsten uit commerciële partnerschappen inclusief sponsoring, affinity marketing en productlicenties, loterijen en andere commerciële activiteiten die worden geacht niet tot de liefdadigheidsdoelstellingen van de business te behoren.

Uw eventuele vragen in verband met dit privacybeleid of over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, mailt u naar customer-service@imo-carwash.co.uk of  verstuurt u naar de Data Protection Officer, Sodeal NV, Assesteenweg 25-29, 1740 Ternat.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Uw persoonsgegevens (eender welke informatie die u identificeert of die kan worden geïdentificeerd als persoonlijk op uw betrekking hebbend, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zullen door ons worden verzameld en gebruikt. We verzamelen alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben.

We verzamelen persoonsgegevens in verband met specifieke activiteiten zoals registraties of carwashaanvragen, het plaatsen van een bestelling, boekingen, verzekeringsclaims, een beeld bestellen, enz.

U kunt ons uw persoonsgegevens bezorgen door formulieren in te vullen op onze website, u voor het gebruik van onze website te registreren, aan discussies deel te nemen, u in te schrijven voor deelname aan onderzoek op onze website of andere sociale-mediafuncties op onze website, deel te nemen aan een wedstrijd, een promotie of een survey, met ons te corresponderen (per telefoon, e-mail, of u aan te sluiten als lid/supporter/klant,

De persoonsgegevens die u ons bezorgt, kunnen uw naam, titel, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, tewerkstellingsstatus, demografische informatie, e-mailadres, telefoonnummers, persoonlijke beschrijvingen, autoregistratie, foto’s, camerabeelden, attitudes, opinies, gebruikersnamen en wachtwoorden bevatten.

Door u verstrekte persoonsgegevens

Dit omvat door u verstrekte informatie wanneer u met ons handelt, bijvoorbeeld wanneer u toetreedt tot een programma, een order plaatst of met ons communiceert. Bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke details (naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer) als u aansluit bij een programma
 • Financiële informatie (betaalgegevens zoals krediet- of debetkaart of gedetailleerde domiciliëringsgegevens)
 • Uw meningen en attitudes over IMO carwash, activiteiten en interesses, en uw ervaringen met de carwash

Wanneer u een voucher als cadeau koopt, zullen uw gedetailleerde gegevens worden bewaard.

Het is mogelijk dat we de volgende informatie automatisch verzamelen:

 • Technische informatie, inclusief het interne protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om uw computer in verbinding te stellen met het internet, uw login informatie, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en –platform; als u toegang krijgt tot onze website via uw mobiel apparaat zullen we uw unieke telefoonidentificatie opslaan
 • Informatie over uw bezoek, inclusief maar niet beperkt tot de volledige Uniform Resource Locators (URL) en query string, clickstream naar, via en van op onze website (inclusief tijdstip en datum, pagina’s die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, pagina-responsetijden, downloadfouten, duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals maar niet beperkt tot scrolling, clicks en mouse-overs), methodes die u hebt gebruikt om weg te browsen van de pagina, en eender welk telefoonnummer dat u hebt gebruikt om onze klantendienst te bellen
 • Informatie over uw aankopen met inbegrip van maar niet beperkt tot inkomstencijfers, de types van de aangekochte producten
 • De woorden die u gebruikt om naar onze website te surfen

Merk op dat sommige diensten op onze website pas beschikbaar zullen worden als u zich voor het gebruik van onze website hebt geregistreerd.

Persoonsgegevens die worden aangemaakt als gevolg van uw relatie met ons

Uw activiteiten en relatie met ons hebben tot gevolg dat persoonsgegevens worden aangemaakt. Deze kunnen details bevatten over hoe u hebt gereageerd op een klantenonderzoek dat verband houdt met uw ervaringen in een van onze carwashes of de procedure om vouchers online te kopen.   

Informatie die we aanmaken

We verrichten onderzoek en analyseren op basis van de informatie die we bezitten, waardoor dan weer persoonsgegevens kunnen worden aangemaakt  Door uw antwoorden/reacties te analyseren kunnen we bijvoorbeeld in staat zijn om een profiel aan te maken. Dit profiel kan ons helpen bij onze beslissing welke communicatie u wellicht zal interesseren. In de artikelen Onderzoek en Profiling vindt u meer informatie over hoe we informatie gebruiken voor profiling en gerichte advertenties, inclusief het verschaffen van meer relevante digitale content.

Informatie van derden

Soms kopen we anonieme externe gegevens aan (b.v. tellinggegevens, Experian Mosaic TGI) en combineren we die op een globaal niveau met uw persoonsgegevens. Zo kunnen we profielen aanmaken die ons helpen bepalen wat u het liefst van ons en over ons verneemt en hoe.

Gevoelige persoonsgegevens

Af en toe verzamelen we gevoelige persoonsgegevens om Gelijke Opportuniteiten te verifiëren en om te onderzoeken of we aan eenieders verwachtingen voldoen, maar die informatie wordt uitsluitend op een globaal niveau geanalyseerd.

Persoonsgegevens personen onder 18

Ook de persoonsgegevens van klanten die jonger zijn dan 18 jaar en een auto besturen, worden op dezelfde manier gebruikt als bij de hierboven vermelde categorieën.  

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen om relevante wettelijke redenen zoals toegestaan door de GDPR (Wet op de algemene bescherming van persoonsgegevens) van de EU (de dato 25 mei 2018), de Wet op de Gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk en de Wetgeving inzake de Privacy van Elektronische Communicatie.

Aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de doeleinden die, indien aangewezen, op een transparante manier in eender welke kennisgeving worden uiteengezet op het ogenblik dat ze worden verzameld of worden geregistreerd, en dit in overeenstemming met eender welke voorkeuren die u aangeeft. Als de politie of eender welke andere regelgevende entiteit of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt, ons daarom vraagt, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten doorgeven.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld en gebruikt om uw bestelling of verzoek te vervolledigen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste toepassingen van uw persoonsgegevens die afhankelijk zijn van onze relatie met u en van hoe u met onze verschillende diensten, websites en activiteiten omgaat.

Marketingmededelingen

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom beveiligen we uw gegevens altijd.  We willen uw gegevens graag gebruiken om contact te blijven houden over zaken die u aanbelangen of interesseren.

Als u ervoor kiest om nieuws van ons te ontvangen, is het mogelijk dat we u informatie toesturen op basis van wat het meest relevant voor u is, of over zaken waarvan u ons heeft verteld dat u ze leuk vindt. Het is ook mogelijk dat we u online relevante content tonen.  Dit kan gaan over bezoeken aan onze websites, lidmaatschap of events.

We zullen die alleen naar u sturen als u ermee akkoord gaat ze te ontvangen en we zullen uw gegevens nooit delen met bedrijven buiten de Imo groep opdat ze die gegevens in hun marketing zouden kunnen opnemen. (Het is echter mogelijk dat we cookies met derde partijen delen om onze eigen reclamedoelstellingen gemakkelijker te kunnen realiseren).  Als u nu ermee akkoord gaat om marketinginformatie van ons te ontvangen, kunt u uw mening later nog veranderen.

Als u echter aangeeft dat u geen marketingcommunicatie wenst te ontvangen, is het mogelijk dat u niet op de hoogte wordt gebracht van evenementen of andere activiteiten die van belang voor u kunnen zijn. 

Aan ons bezorgde persoonsgegevens kunnen ook in profielen worden gegoten om onze reclamedoelstellingen te kunnen bereiken.  Uw lidmaatschapgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om te waarborgen dat we niet online met u contact opnemen. Of we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om online gebruikers met een soortgelijk profiel als het uwe te vinden die in onze producten of diensten geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

Soms kunnen we derde partijen inschakelen om gegevens namens ons te bemachtigen, maar alleen als we ervan overtuigd zijn dat die derde partijen uw gegevens veilig zullen behandelen, in overeenstemming met onze bepalingen en in lijn met de vereisten die in de GDPR zijn uiteengezet.

 

Hoe kan ik mijn contactvoorkeuren wijzigen?

We blijven graag contact houden, maar niet langer dan we welkom zijn.  Kies hoe we met u contact mogen opnemen door u te registreren op http://www.imocarwash.com/gb/contact-imo en we bezorgen u al het nieuws dat voor u relevant is – rechtstreeks in uw inbox.

We respecteren altijd de manier waarop u nieuws van ons wilt ontvangen (b.v. telefonisch, per e-mail of per post). Sommige mededelingen moeten we u echter sowieso toesturen.

Lidmaatschap inclusief nieuwsbrieven

We gebruiken de persoonsgegevens die u ons als lid van een onbeperkte club bezorgt, omdat u optimaal van uw lidmaatschap zou kunnen genieten. Dit omvat het versturen van verlengingsinformatie aan leden op jaarbasis, per post of per e-mail.  Ze worden ook gebruikt om u te verifiëren wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst of intekent op een account om uw lidmaatschap online te beheren.

We scannen lidmaatschapscodes om uw recht op gratis carwashbeurten te checken, om te weten hoe en wanneer onze klanten onze websites bezoeken en om u meer relevante boodschappen te kunnen toesturen.  Het is mogelijk dat we u om feedback vragen over uw bezoek.

Onderzoek

We verrichten onderzoek bij onze supporters, klanten, personeelsleden en vrijwilligers om feedback te krijgen over uw ervaringen met ons. We gebruiken deze feedback om onze aanbiedingen te verbeteren en te verzekeren dat we weten wat voor u relevant en interessant is.  

Als u aan een onderzoek wilt meewerken, melden we u wanneer u start, welke gegevens we zullen verzamelen, hoe en waarom we ze gebruiken.  Al het onderzoek dat we verrichten, is optioneel en u kunt ervoor opteren om niet deel te nemen.  Het is mogelijk dat we u voor sommige onderzoeken gevoelige persoonsgegevens vragen (b.v. etnische afkomt).  U hoeft deze gegevens niet te verstrekken en we voorzien ook de optie ‘zeg ik liever niet’. We gebruiken die gegevens alleen op een globaal niveau voor rapporteringsdoeleinden (b.v. Gelijke Opportuniteiten controleren).  

Het is mogelijk dat we sommige van uw persoonsgegevens (b.v. contactinfo) doorgeven aan een onderzoeksbureau dat voor ons onderzoek zal verrichten.  

Profiling

We weten dat het voor ons belangrijk is om onze resources op een verantwoordelijke en kostenefficiënte manier te gebruiken. Dus maken we gebruik van automatische profiling en targeting om onze klanten beter te leren kennen en te waarborgen dat:

 • onze boodschappen (b.v. e-mails) en diensten (b.v. onze website) relevant, gepersonaliseerd en voor u interessant zijn
 • onze diensten beantwoorden aan de behoeften van onze klanten
 • we alleen bijkomende ondersteuning en hulp van u vragen als dit aangewezen is
 • we onze resources op een verantwoordelijke manier gebruiken en onze kosten laag houden.

Hiervoor analyseren we hoe u met ons omgaat (b.v. op onze website, de carwashes die u bezoekt via het gebruik van gegevens die in de database worden bijgehouden en via scanning van barcodes, enz.) en gebruiken we zowel geografische en demografische informatie om u te laten weten wat er in uw regio gebeurt en om uw interesses te leren kennen.

We gebruiken specifieke tools om een profiel op te maken van uw interactie met ons op het internet, zoals bijvoorbeeld Adobe Analytics, Google Analytics en Double Click for Advertisers. We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van de IMO website.. Veel informatie die we verzamelen, wordt samengevoegd; toch is het mogelijk dat we ook enkele persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om uw ervaringen te personaliseren, onze marketingcampagnes te optimaliseren en te waarborgen dat de website functioneert zoals het hoort.

De ingezamelde persoonlijke informatie omvat transactie-informatie voor Lidmaatschappen en Online Shop Purchases. We verzamelen ook gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers wanneer ze hun onbeperkte account aanmaken of erop inloggen.  Die informatie wordt omgezet in een gecodeerde string.

Uw gegevens updaten en marketingvoorkeuren

We willen dat u controle blijft houden over uw persoonsgegevens. Als u, op welk ogenblik dan ook, uw persoonsgegevens of marketingvoorkeuren wilt updaten of wijzigen, verzoeken we u om op een van de volgende manieren met ons contact op te nemen:

 

Stuur ons een e-mail:  {0>customerservices@imocarwash.com with your full name and address.<}0{>customerservices@imocarwash.com met vermelding van uw volledige naam en adres.  Hebt u een lidmaatschapsnummer, dan verzoeken we u om dit nummer als bijkomende informatie toe te voegen.

 

Bel ons:  +32 2 355 79 00

 

Schrijf ons:  Klantendienst, Sodeal NV, Assesteenweg 25-29, 1740 Ternat.

 

Wij vervolledigen of vullen uw gegevens zo snel mogelijk aan na ontvangst van uw aanvraag. Wij proberen ook om elke vraag hierover te beantwoorden binnen een termijn van 1 maand. Deze termijn kan eventueel worden verlengd indien de aanvraag dermate complex is of het aantal aanpassingen groot is. Indien dit het geval is dan zullen wij u hierover berichten.

Uw rechten op het vlak van gegevensbescherming (DPO)

Als u I de Imo groep toestemming hebt gegeven om van uw persoonsgegevens gebruik te maken, hebt u het recht om deze toestemming op eender welk ogenblik in te trekken. Ook hebt u het recht om de Imo groep te vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

Laat ons per e-mail, telefoon of via onze website weten dat u niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij volgen uw aanvraag zo snel mogelijk op.

Toegangsrechten

Als u meer informatie wenst over uw rechten of ze wenst uit te oefenen, verzoeken we u ons dat schriftelijk te laten weten op het adres: The Data Protection Office, Sodeal NV, Assesteenweg 25-29, 1740 Ternat of een e-mail te sturen naar customerservices@imocarwash.com.


U zal worden gevraagd om de volgende gedetailleerde gegevens te verstrekken:

 • De persoonlijke informatie waartoe u toegang wenst te hebben;
 • Waar ze waarschijnlijk wordt bijgehouden;
 • Het gegevensbereik van de informatie waartoe u toegang wenst.

Ook zal u informatie moeten verstrekken aan de hand waarvan we uw identiteit zullen kunnen bevestigen. Als we persoonsgegevens over u bijhouden, zullen we u een kopie van de informatie bezorgen in een begrijpelijk formaat, samen met een verduidelijking waarom we ze bijhouden en gebruiken.

Zodra we over alle noodzakelijke informatie beschikken om op uw verzoek in te gaan, zullen we uw informatie binnen één maand bezorgen. Deze termijn kan tot maximum twee maanden worden verlengd als uw verzoek bijzonder complex is.

Wat moet u doen als u niet tevreden bent?

Spreek ons in eerste instantie onmiddellijk aan zodat we uw probleem kunnen oplossen. Ook hebt u het recht om contact op te nemen met de Privacy Commissie als u vragen hebt over gegevensbescherming. U kunt de Gegevensbeschermingsautoriteit bereiken via de helplijn op het nummee 02 274 48 00 of op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Cookies en links naar derde partijen

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die naar de hard drive van uw computer worden verstuurd en erop worden bewaard. Ze worden gebruikt om u te identificeren als u de website bezoekt en u het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Cookies worden gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeuren te onthouden en een snellere en meer gepersonaliseerde service te verlenen.

De websites en diensten van ICWG en IMO maken uitsluitend gebruik van first party cookies om analytische gegevens en gebruiksdata voor onze website te verzamelen, met de bedoeling de ervaringen van onze gebruikers te verbeteren. .

Door het gebruik van ‘cookies’ is het mogelijk dat de dienst automatisch enige technische informatie inzamelt die niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd.  Voorbeelden zijn het type browser dat u gebruikt en de domeinnaam van de website van waarop u contact legt met onze website. Het is mogelijk dat we dit soort informatie samenbrengen voor marktonderzoek en de verbetering van onze website.

Op veel browsers kunt u aanduiden dat u wil worden gewaarschuwd voordat een cookie wordt bewaard, of kunt u alle cookies sowieso blokkeren.

Hoe kunt u cookies activeren en uitschakelen bij het gebruik van uw browser

Als u onze cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van onze website niet werken.  Zo kunt u bijvoorbeeld problemen hebben bij het inloggen of het aankopen van items.

1. Google Chrome
 • Klik op het ‘’moersleutel’ icoon op de browser (doorgaans bovenaan rechts) om het tools menu te openen.
 • Kies ‘Opties’ in het tools menu
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab in het menu links.
 • In 'Privacy’ kiest u de ‘Content settings’ knop.
 • Om cookies te activeren kiest u de optie ‘Allow local data to be set’
 • Om cookies uit te schakelen,  kiest u de optie ‘Alle cookies blokkeren’

In Google Chrome kunt u op verschillende niveaus cookies activeren en uitschakelen. Meer informatie over andere mogelijke instellingen voor cookies in Chrome vindt u op de volgende pagina:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

2. Microsoft Internet Explorer
 • Klik op ‘tools’ bovenaan in uw browservenster en selecteer ‘Internetopties’
 • In het optiesvenster scrollt u naar de tab ‘Privacy’
 • Om cookies te activeren,  verplaatst u de schuif naar ‘Medium’ of lager
 • Om cookies uit te schakelen,  verplaatst u de schuif naar boven om alle cookies te blokkeren.

In Explorer kunt u op verschillende niveaus cookies activeren en uitschakelen. Meer informatie over mogelijke instellingen van cookies in Internet Explorer vindt u op de volgende pagina: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

3. Mozilla Firefox
 • Klik op ‘tools’ in het browsermenu en selecteer ‘Opties’
 • Selecteer het Privacy panel
 • Om cookies te activeren vinkt u “Cookies aanvaarden voor sites’ aan.
 • Om cookies uit te schakelen vinkt u ‘Cookies aanvaarden voor sites’ uit.

In Firefox kunt u op verschillende niveaus cookies activeren en uitschakelen. Meer informatie vindt u op de volgende pagina van Mozilla: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

4. Opera
 • Klik op ‘Instelling’ in het browsermenu en selecteer ‘Instellingen’
 • Selecteer ‘Snelle voorkeuren’
 • Om cookies te activeren vinkt u ‘Cookies activeren’ aan
 • Om cookies uit te schakelen vinkt u ‘Cookies activeren’ uit

In Opera kunt u op verschillende niveaus cookies activeren en uitschakelen. Voor meer informatie over andere mogelijke instellingen voor cookies in Opera verwijzen we naar de volgende pagina in Opera Software:  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

5. Safari op OSX
 • Klik op ‘Safari’ in de menubalk en selecteer de optie ‘Voorkeuren’
 • Klik op ‘Veiligheid’
 • Om cookies te activeren selecteert u in ‘Aanvaarden cookies’ de optie ‘Alleen van website waarnaar u surft’
 • Om cookies uit te schakelen selecteert u in ‘Aanvaarden cookies’ de optie ‘Nooit’.

In Safari kunt u op verschillende niveaus cookies activeren en uitschakelen. Voor meer info over andere mogelijke instellingen voor cookies in Safari verwijzen we naar de volgende pagina van Apple: http://support.apple.com/kb/PH11882

6. Alle andere browsers

Zoek naar een ‘helpfunctie’ in de browser of neem contact op met de provider van de browser.

Links naar andere websites

Af en toe kan onze website links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Als u een link naar een van die websites volgt, moet u weten dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid aanvaarden. Gelieve hun beleid eerst te controleren voordat u persoonsgegevens aan deze websites toevertrouwt. Dit privacybeleid geldt alleen voor de door de IMO Carwashgroep ingezamelde persoonsgegevens.  

Uw informatie bijhouden

We zullen uw informatie niet langer dan nodig gebruiken en opslaan voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ingezameld.  Hoelang ze zal worden bewaard, is afhankelijk van de betrokken informatie, waarvoor ze wordt gebruikt en, soms, van de wettelijke voorschriften. We zullen uw gegevens echter nooit langer dan 3 jaar bijhouden tenzij ze moeten worden bewaard voor lopende, aanhoudende claims en bij wet opgelegde doeleinden.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Databeveiliging en informaticasystemen zijn voor ons een absolute must om te kunnen waarborgen dat onze klanten en/of leden veilig zijn.

We maken gebruik van een robuuste en grondige procedure voor de evaluatie, het beheer en de bescherming van nieuwe en bestaande systemen. Op die manier wordt gewaarborgd dat ze up-to-date en beveiligd zijn tegen de voortdurend veranderende bedreigingen. Bovendien passen we een diepgaand veiligheidsmodel toe zodat uw gegevens door verschillende veiligheidsniveaus worden beschermd.

Bij hun aanwerving en ieder jaar erna volgen onze personeelsleden een verplichte opleiding inzake informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Op die manier willen we hun verantwoordelijkheidsgevoel versterken en kunnen ze’ voldoen aan de voorschriften die in ons beleid inzake informatiebeveiliging zijn uiteengezet.

We zullen uw gegevens altijd vertrouwelijk behandelen.  Door gebruik te maken van sterk beveiligde codes wanneer uw informatie wordt bewaard of doorgegeven, minimaliseren we het risico van ongeoorloofde toegang of bekendmaking; als u informatie op onze website invoert, kunt u dit controleren door met de rechtermuisknop te klikken op het hangsloticoon in de adresbalk.

Informatie bekendmaken en delen

Als we aan derde partijen die namens ICWG optreden, toegang verlenen tot uw informatie, zullen we altijd volledige controle hebben over wat ze zien, hoelang ze het zien en wat ze ermee kunnen doen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere organisatie, noch delen we ze met andere organisaties.

Door ons ingezamelde en verwerkte persoonsgegevens kunnen indien nodig worden gedeeld met de volgende groepen:

 • onderzoekscentra die het marktonderzoekplatform namens ons runnen;
 • third party cloud hosting en IT infrastructuur providers die de website hosten en IT support voor de website verlenen;

En ook, onder strikt gecontroleerde voorwaarden:

 • contractanten
 • service providers die ons diensten verlenen
 • adviseurs
 • agenten.

Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken als we verplicht worden om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan eender welke wettelijke verplichting, om onze gebruiksvoorwaarden, ons cookiesbeleid en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendom of veiligheid van ICWG, onze leden en onze bezoekers te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude.

 

Bewaring van informatie

IMO-operatoren die in het België gevestigd zijn, bewaren de meeste van onze gegevens in België. Het is mogelijk dat sommige organisaties die ons diensten verlenen, gegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven, maar we zullen dit alleen toestaan als uw gegevens adequaat beschermd zijn. Sommige van onze systemen zijn aangeleverd door Amerikaanse bedrijven; hoewel we eraan de voorkeur geven dat de gegevenshosting en –verwerking op EU-oplossingen gebaseerd blijft, is het toch mogelijk dat het gebruik van hun producten tot gevolg heeft dat gegevens naar de Verenigde Staten worden verstuurd.  We staan dit echter alleen toe als we ervan overtuigd zijn dat ze adequaat worden beschermd (b.v. US Privacy Shield of contractuele standaardclausules van de EU).  

Gegevensmisbruik

Als we ontdekken dat persoonsgegevens worden misbruikt en dit risico’s voor de rechten en vrijheden van individuele personen tot gevolg heeft, zullen we dit binnen 72 uur na de ontdekking rapporteren aan de Information Commissioner. De organisatie zal alle inbreuken registreren ongeacht de impact ervan.

Als het misbruik meer dan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van individuele personen, zullen we de betrokken personen melden dat een misbruik is vastgesteld, en hen informatie verstrekken over de waarschijnlijke gevolgen en de genomen relevante maatregelen.

Beveiliging betaalkaart

IMO maakt gebruik van een actief PCI-DSS compliance programma. Dit is de internationale norm voor veilige transacties met betaalkaarten. In het kader van onze compliance met deze heel strenge norm garanderen we dat onze IT-systemen niet rechtstreeks betaalkaartinformatie verzamelen of bewaren, zoals bijvoorbeeld het volledige nummer met 16 cijfers vooraan op de kaart of de veiligheidscode achteraan.

Onze online betaaloplossingen maken gebruik van een ‘betaalgateway’ (b.v. Sage pay), d.w.z. een rechtstreekse verbinding met een door de banken verleende betaalservice. Dit betekent dat, wanneer u kaartgegevens op de betaalpagina invoert, u rechtstreeks communiceert met de bank en de bank uw betaling naar ons doorstuurt. Uw betaalkaartinformatie wordt dus behandeld door de bank en niet door ons verwerkt of bijgehouden.

Camera’s

Sommige van onze locaties en panden zijn uitgerust met camera’s. Het is dus mogelijk dat u wordt gefilmd als u ze bezoekt.

Camera’s wordt gebruikt om veiligheidsredenen en om zowel onze klanten als de IMO-operatoren te beschermen. De camera zal alleen indien noodzakelijk worden bekeken (b.v. om criminaliteit op te sporen of te voorkomen). De opnames worden gedurende een bepaalde periode bewaard en daarna gewist.  IMO voldoet aan de cameragebruikscode van de privacycommissie en we hangen boodschappen op zodat u weet wanneer een camera wordt gebruikt. 

ANPR

Sommige van onze locaties zijn uitgerust met automatische nummerplaatherkenning (ANPR).  Deze technologie maakt het automatisch inlezen van nummerplaten mogelijk.

IMO gebruikt deze informatie om te weten hoe vaak iemand zijn wagen per jaar wast.  In de meeste van onze carwashes gebruiken we deze informatie niet in combinatie met andere gegevens.  Aan de hand van deze informatie kunnen we het gebruik van de carwash in kaart brengen zonder enige andere informatie over de klant te kennen.

Als een klant zich registreert bij een onbeperkte club, zullen we de wasbeurtfrequentie kennen als ANPR is geïnstalleerd en een onbeperkte club functioneert.   In het kader van de registratie voor een onbeperkte club zal de klant zijn nummerplaat bekendmaken.  Deze informatie kan worden vergeleken met de ANPR gegevens.  Deze club is niet op alle locaties operationeel.  We zullen deze gecombineerde informatie uitsluitend gebruiken om te achterhalen hoe onze onbeperkte club functioneert.

Wijzigingen van dit privacybeleid

We zullen dit privacybeleid af en toe wijzigen omdat het up-to-date zou blijven en altijd zou weergeven hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook de nieuwe wettelijke voorschriften worden steeds erin opgenomen.  Bezoek regelmatig onze website en blijf op de hoogte van alle wijzigingen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 20 Aug 2018.